logoTájékoztatás a fizetési moratóriumról

 


A Kormány március 18-i rendelete nyomán a már megkötött, 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló zálogszerződésekre is vonatkozik a fizetési moratórium.

A fizetési moratórium értelmében ezen zálogkölcsönök alapján felmerülő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettség teljesítésére ügyfeleink az év végéig haladékot kapnak.

Mindazon zálogkölcsönökre vonatkozik a fizetési moratórium, amelyek esetében a kölcsön futamideje ( 2020. március 18-án, vagy azt követően jár(t) le (azaz a „Lejárat napja” 2020. március 18-a utáni).

Ezen esetekben a szerződéses kötelezettségek teljesítési határideje, azaz futamidő vége 2021. október 31-ig automatikusan meghosszabbodik.

Ha a kölcsönszerződés (zálogjegy) megfelel a fent leírtaknak, azaz futamidő 2020. március 18-án (a kormányrendelet hatálybalépésének időpontjáig) még nem járt le, akkor a kölcsöntartozás visszafizetésének esedékessége – a rendelet alapján automatikusan meghosszabbodott futamidő miatt - 2020. december 31. lett.

Mindemellett azonban nincs akadálya annak, hogy a zálogjegy birtokosa a meghosszabbított futamidőn belül bármikor kiváltsa a zálogtárgyat, vagy előtörlesszen.

Fontos, hogy fizetési moratórium csak a 2020. március 19. előtt megkötött szerződésekre vonatkozik, tehát a 2020. március 19-től elzálogosított tárgyakra (megkötött szerződésekre) nem, azaz az új ügyletek esetében a fizetési kötelezettségek a választott konstrukció szerint teljesítendők.

Kérjük ezért minden ügyfelünket, hogy új kölcsön igényléséről a fentiek ismeretében döntsenek.

Vissza a főoldalra