logoKözzétételi információk

 

Hpt. 122 § (4) szerinti közzététel


Hatályos: 2013. december 19 napjától.

Név: Gold Orient Zrt.


Közvetlen tulajdoni hányad:

Márton Lászlóné: 90%
Márton Dominik: 10%

Belső ellenőr: Gaál Pálné


A társaságot a Felügyelet H-STA-I-B-25/2019 számú határozattal elmarasztalta. A határozat rendelkező része, hogy a Pénzügyi vállalkozás 2019. I. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet [a továbbiakban: 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet] 4. melléklet Összefoglaló táblájának 1-3., 12-32., 34. és 35. sorában meghatározott, negyedéves gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (a továbbiakban: 2019. I. negyedéves felügyeleti jelentés) a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendeletben előírt teljesítési határidőt elmulasztva, késedelmesen teljesítette;